Πολιτική απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη της ιστοσελίδας μας, έχουν λάβει χώρα συγκεκριμένες αλλαγές στο Δίκαιο με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR) μας επιβάλουν να επικαιροποιήσουμε τους Όρους σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα και τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν.

Επιθυμούμε να είστε ενήμεροι σε ξεκάθαρη, σαφή και επακριβή μορφή για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε ή προστατεύουμε Προσωπικά Δεδομένα και για τη Συμμόρφωσή μας με τον παραπάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι και παραμένουν σαφή και κατανοητά, διότι αυτά θα καλύπτουν κάθε νέο προϊόν και υπηρεσία που μπορεί να λάβετε από εμάς στο μέλλον.

Θα πρέπει να είστε ενήμεροι επίσης ότι οι επικαιροποιημένοι Όροι και η Δήλωση, όπως και οι νέες διατάξεις, εφαρμόζονται χωρίς άλλη ειδοποίησή σας από την 25η Μαΐου 2018 και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μεταξύ μας σύμβασης. Κατά συνέπεια, πρέπει να γνωρίζετε ότι εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αποδέχεστε τους Όρους και τη Δήλωση με την άνω ισχύ. Θα συνεχίσετε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ταχυδρομείου ή τηλεφωνίας με ενημερωτικό περιεχόμενο από την εταιρεία μας για προσφορές, νέες υπηρεσίες ή προϊόντα κλπ, αλλά μπορείτε να επιλέξετε αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία μετά τις 25-5-2018, στέλνοντάς μας το αίτημά σας μέχρι την Πέμπτη 24-5-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Προστασίας και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία μας για κάθε διευκρίνιση ή απορία.

Επίσης, εάν δεν συμφωνείτε με όλα τα παραπάνω, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, τη λήψη ενημερωτικού περιεχομένου και τη διαγραφή των στοιχείων σας διαβιβάζοντάς μας έως την 24η Μαΐου 2018 σχετικό αίτημα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μας. Η πλήρης διαγραφή των στοιχείων σας ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους μας.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Ενημέρωση - Δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 της επιχείρησης με την επωνυμία Μουσείο Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Υπεύθυνου για την Επεξεργασία ή /και Εκτελούντος την Επεξεργασία.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά στη μελέτη και κατανόηση της παρακάτω Δήλωσης Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Κατηγορίες δεδομένων

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων του πελάτη για έκδοση προσφοράς, καταχώρηση των στοιχείων για μια παραγγελία, χρήση των στοιχείων για μελλοντική επαγγελματική επικοινωνία μαζί του και για αποστολή ενημερωτικού περιεχομένου για προσφορές ή νέα προϊόντα (email newsletter).

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπου παρέχεται πεδίο εισαγωγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης για αποστολή newsletter με θετική ενέργεια του επισκέπτη.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων επικοινωνίας και αυτόματης καταγραφής συνομιλιών από το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησής μας, για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας λόγω του αντικειμένου των δραστηριοτήτων μας.

Πεδίο Εφαρμογής και Συγκατάθεση

Θα πρέπει να διαβάζετε και να κατανοείτε τους όρους αυτούς πριν συναλλαχθείτε μαζί μας, Γι’ αυτό σας ζητούμε να μας παρέχετε τη σαφή συγκατάθεσή σας πριν από κάθε συναλλαγή, για να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά σας δεδομένα, ακριβώς για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε με προσήκοντα τρόπο τη μεταξύ μας συναλλαγή με βάση τους συμβατικούς αυτούς όρους.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε μια μεταξύ μας συναλλαγή, όπως μπορείτε επίσης να μας χορηγήσετε τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας και για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί γενικά να συλλέξουμε από εσάς κατά τις μεταξύ μας συναλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Χρόνος Διατήρησης

Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για όσο χρόνο είναι απαραίτητος προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι σας και να συμμορφωθούμε με τις λοιπές νόμιμες υποχρεώσεις μας όπως για παράδειγμα τις φορολογικές τις υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων μας και τις εγγυήσεις των προϊόντων μας κοκ. Εάν τυχόν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, τα διατηρούμε σε κάθε περίπτωση για τη μικρότερη δυνατή περίοδο. Γενικά, θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Επίσης, θα τα διατηρήσουμε για αόριστο χρονικό διάστημα και σε περιπτώσεις που υποχρεούμαστε από το νόμο, όπως για παράδειγμα όταν σχετίζονται με κάποια διεξαγόμενη εισαγγελική έρευνα ή δικαστική διαδικασία. Αν μας έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, θα τα διατηρήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Έλεγχος και Πρόσβαση

Ως προς τον έλεγχο και την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να τα επικαιροποιήσετε, να τα διορθώσετε, επαληθεύσετε και διαγράψετε, όποτε επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε εσείς ποια δεδομένα θα μπορούμε να συλλέξουμε από εσάς και πώς θα τα χρησιμοποιούμε. Όταν τα δεδομένα σας διατηρούνται από εμάς, έχετε πλήρη και άμεση πρόσβαση σε αυτά και θα ανταποκρινόμαστε σε αιτήματά σας για πρόσβαση ή διαγραφή το αργότερο εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Τα αιτήματά σας μπορούν να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms, ταχυδρομικής επιστολής, φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας κλπ. Για τη δική σας εξυπηρέτηση, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας όταν αλλάζουν ή όταν είναι ανακριβή. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ταχυδρομείου ή τηλεφωνίας. Εάν λάβετε κάποιο τέτοιο μήνυμα από εμάς χωρίς να το επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε τη διεύθυνση σας από τη λίστα παραληπτών είτε ακολουθώντας τις οδηγίες στο συγκεκριμένο μήνυμα, εφόσον υπάρχουν, είτε με αποστολή της επιθυμίας σας με αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms, ταχυδρομικής επιστολής, φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας κλπ. Εάν η επιλογή κατάργησης από τη λίστα δεν υφίσταται, συνήθως πρόκειται για άλλου είδους μήνυμα ή διαφορετική μέθοδο κατάργησης συνδρομής σε newsletter, με συνέπεια να πρέπει ν' ακολουθήσετε τον εκεί ενδεδειγμένο τρόπο για τη διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας. Σε κάθε περίπτωση, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής, sms ή e-mail στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μας. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικούς ή διαφημιστικούς, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας όποτε θελήσετε. Αν ανακαλέσετε γενικά τη συγκατάθεσή σας ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς, επειδή καμία σχετική σύμβαση δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία δεδομένων του αγοραστή. Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και για την άσκησή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία μας.

Νομική Βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων σας απαιτεί πάντοτε μια νομική βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις παροχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας προς εσάς, νομική βάση αποτελεί η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σας, για παράδειγμα, για να σας παραδώσουμε προϊόντα και να σας παρέχουμε υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μας χορηγήσετε τη διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στις λοιπές περιπτώσεις, νομική βάση αποτελεί η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως αναλύθηκε ανά περίπτωση παραπάνω. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, νομική βάση θα είναι η συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως και η ανάγκη μας να εξυπηρετήσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας με σεβασμό στις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, νομική βάση θα αποτελέσει η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η συγκατάθεση σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και μόνο με την κοινοποίησή της προς εμάς όπως προαναφέρθηκε. Εμείς δεσμευόμαστε σε κάθε περίπτωση να συνεργαστούμε μαζί σας για την ειρηνική επίλυση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι δεν θα μπορέσουμε να σας ικανοποιήσουμε, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάνοντας χρήση και της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα της.

Ασφάλεια

Σημαντική ενημέρωση για εσάς και δέσμευση για εμάς αποτελεί η ασφάλεια των δεδομένων σας. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά μέτρα, όπως ενδεικτικά την κρυπτογράφηση των στοιχείων σας, αλλά και εκείνα τα οργανωτικά μέτρα που ανταποκρίνονται στη δουλειά μας και τα ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Φροντίζουμε για τη φυσική και τεχνική ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων και των εγκαταστάσεών μας, όπως και για τον έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα σας (είτε στο ηλεκτρονικό είτε στο φυσικό μας αρχείο) με σύγχρονα τεχνικά μέσα και από περιορισμένο αριθμό προσώπων που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα, διέπονται από περιορισμούς πρόσβασης ή/και παρέχουν εξασφαλίσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Οι συνεργάτες μας οφείλουν να μας δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό και την παρούσα Πολιτική μας, ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή από διαρροή, κλοπή, καταστροφή, δημόσια γνωστοποίηση, κατάχρηση, χρήση αθέμιτη και εκτός σκοπού και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, αναγκαία είναι και η δική σας συμβολή στην ασφάλεια των δεδομένων σας, καθώς πρέπει να διασφαλίζετε ότι αυτά είναι σωστά, και μη διαμοιραζόμενα σε τρίτους από εσάς τους ίδιους.

Αλλαγές στη Δήλωση

Η παρούσα Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Υπηρεσιών μας και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές και επικαιροποιήσεις, για τις οποίες θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας την σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας μας είτε αποστέλλοντας σας απευθείας ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβολή της Δήλωσης θα προκύπτει από την ημερομηνία "ισχύος" που τίθεται στο τέλος της.