Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Για να επικοινωνήσετε με συγκεκριμένο τμήμα (Γραφείο τύπου, δωρεές, λογιστήριο ή γενικές πληροφορίες), παρακαλώ μπορείτε να αποστείλετε απευθείας email με το αίτημα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  • Γραφείο τύπου: press@videogamesmuseum.org
  • Δωρεές: donations@videogamesmuseum.org
  • Λογιστήριο: finance@videogamesmuseum.org
  • Γενικές πληροφορίες: info@videogamesmuseum.org
Το όνομα είναι υποχρεωτικό .
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .