Σεμινάρια

Το Μουσείο Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών παρέχει σε εβδομαδιαία βάση, διάφορα σεμινάρια που έχουμε σχεδιάσει για τις ανάγκες του μουσείου και παρουσιάζονται από καταρτισμένους επιστήμονες και δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ιδιώτες και επαγγελματίες, σε σχολεία (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο), σε οικογένειες, καθώς και σε γκρουπ.

Μέσα από αυτά τα σεμινάρια παρέχουμε τα πρώτα βήματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε διάφορα θέματα σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τεχνολογία γενικότερα.