Εθελοντισμός

Το  Μουσείο Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών από την ίδρυση στηρίζεται στον εθελοντισμό και υποστηρίζει κάθε μορφή εθελοντικής εργασίας για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση τεκμηρίων, η ηλεκτρονική καταλογογράφηση και η τεκμηρίωσή τους, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων κλπ.

Γνωρίστε την ομάδα μας και εαν το επιθυμείτε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με την πρόταση εθελοντικής εργασίας που θα μπορούσατε να μας προσφέρετε. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα μεγάλα έργα είναι πάντοτε αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.

Το όνομα είναι υποχρεωτικό .
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .